Avoimet työpaikat Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)


Overingeniør / avdelingsingeniør innen databasehåndtering og 2. linje support

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Julkaistu: 2021-03-03

Universitetslektor II innen anvendt matematikk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Julkaistu: 2021-03-03

Stipendiat i by- og regionplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Julkaistu: 2021-03-02

Stipendiat innen eiendomsutvikling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Julkaistu: 2021-03-02

Stipendiat i landskapsarkitektur

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Julkaistu: 2021-03-02

Doktorgradsstipendiat i forskingsprosjektet: "Cryptosporidium and intestinal viral infections in young calves (CVC)"

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Julkaistu: 2021-02-26

Avdelingsingeniør / overingeniør innen bakteriologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Sjælland (Danmark) Julkaistu: 2021-02-26

Postdoc innenfor økonomi og bærekraft – Omstilling av matsystemet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Julkaistu: 2021-02-26

Førsteamanuensis i veterinær mattoksikologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Lund, Skåne län Julkaistu: 2021-02-26

Rådgiver innen personal og administrasjon

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Julkaistu: 2021-02-26